KOTŁY GAZOWE TYPU "MACIEK" KOTŁY OLEJOWE TYPU "MACIEK" PRZYKŁADY WYKONAŃ

KOTŁY TYPU „MACIEK”


Kotły typu „MACIEK” są nowoczesnymi w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami energetycznymi. Osiągane parametry cieplne, emisja zanieczyszczeń, stosowana automatyka i jakość wykonania gwarantują ekonomiczną i wieloletnią ich eksploatację.

Cechą charakterystyczną kotłów jest wysoka sprawność cieplna, oraz niska emisja zanieczyszczeń w produktach spalania. Średnioroczny stopień wykorzystania energii kształtuje się na poziomie 94%, zaś emisja zanieczyszczeń znacznie poniżej dopuszczalnych ilości. Kotły dostarczane są z kompletnym wyposażaniem w aparaturę regulacyjno-zabezpieczająco-kontrolną. Zastosowano wyrafinowaną o bardzo wysokim stopniu zaawansowania automatykę. Mikrokomputerowy regulator pogodowy "PD-98" firmy VOLTROMIS z alfanumerycznym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD umożliwia podstawową obsługę regulatora bez instrukcji, co było jednym z ważnych argumentów przy konstruowaniu regulatora. Instrukcje obsługi, oraz dane wyświetlane są na ekranie wyświetlacza. Kotły wyposażone są w wysokiej klasy jednostopniowe lub dwustopniowe palniki renomowanej niemieckiej firmy GIERSCH.

Kotły grzewcze typu „MACIEK” przeznaczone są do wytwarzania ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w zakresie potrzeb cieplnych 18 – 200 kW, w instalacjach z dwoma lub z trzema kotłami można zakres mocy rozszerzyć do 600 kW. Praca kotłów w systemie równoległym lub w kaskadzie. Max temperatura wody w kotle 100oC, max dopuszczalne ciśnienie robocze wody 0,4 MPa. Max temperatura wody roboczej 90oC. Kotły przystosowane są do spalania gazu lub oleju opałowego lekkiego ekoterm. Mogą pracować w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu otwartego, zabezpieczonego zgodnie z PN – 91/B – 02413, lub systemu zamkniętego zabezpieczonego zgodnie z PN – 91/ B – 02414.

Budowa kotłów

Kotły typu „MACIEK” są kotłami stalowymi o nowoczesnej konstrukcji. Do ich budowy zastosowano najwyższej jakości materiały w tym stal kotłową i najnowsze materiały izolacyjne, mata lamelowa firmy ROCKWOOL (włókna wełny są ułożone w kierunku prostopadłym do powłoki nośnej, uzyskuje się dużą sprężystość maty i jednakową grubość na całym izolowanym obwodzie), materiały bezazbestowe w tym materiały ceramiczne na osnowie włókien kaolinowych, charakteryzujące się niskimi współczynnikami przewodności cieplnej i bardzo wysoką odpornością termiczną. Płaszcze zewnętrzne malowane są metodą natrysku elektrokinetycznego farbami proszkowymi, gwarantującymi wysoką estetykę i trwałość powłoki.

Są to kotły płomienicowo-płomieniówkowe z nawrotem spalin w komorze spalania. Komora spalania wykonana jest w kształcie cylindrycznym o odpowiedniej geometrii zapewniającej właściwy odbiór ciepła i czyste spalanie. Zastosowanie tkz, zimnej komory z nawrotem spalin, ( spaliny zawracane są w kierunku przeciwnym do płomienia i przepływają nad nim obniżając jego temperaturę), pozwala na redukcję do minimum ilości NOx w produktach spalania. Kierownica nawrotu spalin wykonana jest z materiału ogniotrwałego na osnowie włókien ceramicznych, umieszczona w odchylanej płycie przedniej kotła. Spaliny kierowane są do płomieniówek gdzie wymuszono intensyfikację wymiany cieplnej przez zastosowanie odpowiednich wkładek zaburzających, następnie wprowadzane są do komory zbiorczej (czopucha). Zastosowano suchą komorę zbiorczą spalin, zwiększając tym samym jej odporność na korozję. Komora ta nie jest bezpośrednio umieszczona na chłodzonej wodą ścianie kotła, tym samym nie jest intensywnie chłodzona wodą, pozostaje sucha nie pozwala na przekroczenie punktu rosy spalin i wykraplanie się wody.

W celu ułatwienia i uproszczenia konserwacji kotła wykonano odchylaną płytę czołową kotła.

Po odchyleniu płyty zapewniony jest bezpośredni dostęp do komory spalania i płomieniówek. W komorze zbiorczej spalin ( czopuchu ) przewidziano otwory rewizyjne. Rozwiązanie takie zapewnia prosty i szybki dostęp do komory, płomieniówek i czopucha w czasie przeglądów i konserwacji kotła.

Korpus kotła izolowany jest matą lamelową o gr. 70mm zaś obudowa (płaszcz kotła) wykonana jest z demontowanych, estetycznie malowanych technologią proszkową stalowych blach.

Montaż i demontaż palnika nie sprawia żadnych problemów.